José Villalonga
信息
 • 出生日期 : 1919年12月4日
 • 国籍 : 西班牙 Spain
职业生涯
 • 131 玩过游戏
 • 75
 • 38
 • 18
 • 58 有效的目标
联赛参与者标志UEFA Champions League

UEFA Champions League

 • 玩过游戏 : 13
 • 有效的目标 : 11
联赛参与者标志UEFA Cup Winners' Cup

UEFA Cup Winners' Cup

 • 玩过游戏 : 10
 • 有效的目标 : 3
联赛参与者标志UEFA EURO

UEFA EURO

 • 玩过游戏 : 2
 • 有效进球 : 1
联赛参与者标志LaLiga

LaLiga

 • 玩过游戏 : 103
 • 有效的目标 : 42
联赛参与者标志FIFA World Cup

FIFA World Cup

 • 玩过游戏 : 3
 • 有效进球 : 1

Général

Réseaux sociaux