Zurimendi

信息


  • 昵称 :
  • 年龄 : 50 (1967年4月10日)
  • 国籍 :

俱乐部徽标Barakaldo CF

2011 ・ 2014

Barakaldo CF

俱乐部徽标Amurrio Club

2009 ・ 2011

Amurrio Club

俱乐部徽标Sestao River

2008 ・ 2009

Sestao River

俱乐部徽标CD Santurtzi

2006 ・ 2008

CD Santurtzi

俱乐部徽标Barakaldo CF

2004 ・ 2006

Barakaldo CF

俱乐部徽标SD Lemona

2003 ・ 2004

SD Lemona