Roberto Gomez
信息
 • 出生日期 : 1957年2月27日
 • 国籍 : 阿根廷 Argentina
职业生涯
 • 255 玩过游戏
 • 79
 • 92
 • 84
 • 14 有效的目标
联赛参与者标志AFC Champions League

AFC Champions League

 • 游戏玩 : 1
 • 有效进球 : 0
联赛参与者标志AFC Cup

AFC Cup

 • 玩过游戏 : 9
 • 有效进球 : 0
联赛参与者标志Copa Argentina

Copa Argentina

 • 玩过游戏 : 2
 • 有效进球 : 0
联赛参与者标志Primera B Nacional

Primera B Nacional

 • 玩过游戏 : 117
 • 有效的目标 : 6
联赛参与者标志Superliga Argentina

Superliga Argentina

 • 玩过游戏 : 104
 • 有效的目标 : 6
联赛参与者标志LaLiga

LaLiga

 • 玩过游戏 : 2
 • 有效进球 : 0
联赛参与者标志Superleague Elláda

Superleague Elláda

 • 玩过游戏 : 8
 • 有效进球 : 1
联赛参与者标志Liga 1

Liga 1

 • 玩过游戏 : 12
 • 有效进球 : 1

Général

Réseaux sociaux